Konstrukcja plot z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Stawianie sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych przypadków.

Ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski Winylowe na plot i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu oraz zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane sztachetki z plastyku na plot i bramkę ze sztachet jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy proponowane sztachety PCV na plot i furtkę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements